Tips van VONST

VONST stelt een aantal tips voor waarmee zowel de leidinggevenden als de begeleiders aan de slag kunnen gaan.

Tip 1: zoek het juiste ritme

Arbeidsvreugde is cruciaal voor een goed rendement. Het juiste ritme vinden voor elke individuele medewerker is daarbij een uitdaging. Te snel moeten werken, maar ook te traag moeten werken zorgt voor negatieve stress en dus voor een verminderde arbeidsvreugde.

Tip 2: nieuwsgierigheid als krachtig coachinginstrument

Een begeleider die simpele vragen stelt vanuit oprechte nieuwsgierigheid naar hoe de medewerker denkt, hoe hij zich voelt en wat hij belangrijk vindt, triggert de medewerker om over zichzelf na te denken en opent wegen om te groeien.

Tip 3: blijf optimistisch

Verplicht jezelf om ondanks alles te blijven geloven in de capaciteiten van elke medewerker! Wat je denkt wordt heel vaak ook werkelijkheid. Soms komen de positieve gedachten ten aanzien van een medewerker onder druk te staan. Maar bedenk dat die positieve gedachten juist noodzakelijk zijn om ooit stappen in de goede richting te zetten! Dus wees je bewust van je eigen gedachten en stuur ze tijdig bij.

Tip 4: durf de spiegel voor te houden

Durf de spiegel voor te houden.
Begrip opbrengen voor mensen is heel belangrijk maar met begrip alleen is het niet altijd voldoende. Begeleiders moeten indien nodig ook de medewerkers een spiegel kunnen voorhouden en durven zeggen welk gedrag ze veranderd willen zien. Dit vraagt leiderschap en daadkracht maar bovenal een goed contact tussen begeleider en medewerker.

Tip 5: werk met weerstand!

Voel je weerstand bij de medewerkers om een taak uit te voeren of om te veranderen? Ga dan op zoek naar de oorzaak van de weerstand en ga samen met de medewerker op zoek naar hoe de weerstand overbrugd kan worden.

Tip 6: geef tijd!

Soms hebben mensen tijd nodig om zich aan te passen, om een antwoord te geven op moeilijkheden, om na te denken over wat ze willen en hoe ze dat gaan aanpakken. In onze haastige tijd is het meer dan ooit nodig om mensen tijd te geven om na te denken.

Tip 7: de werkleider doet er toe!

Investeer in de werkleiders. Geef hen ruimte om echt te begeleiden en te coachen. Geef hen vertrouwen en autonomie maar ook steun. Voorzie voldoende tijd om met werkleiders te werken rond visie en hou hun enthousiasme warm.

Tip 8: overleg over visie!

Sociaal economisch ondernemen en dat uitdragen op de werkvloer is niet makkelijk. Door in team geregeld over visie te praten, hou je de zaag scherp en ondersteun je elkaar om te blijven gaan voor waar je voor staat.

Tip 9: denk niet maar voel!

Af en toe je denken bewust stil leggen en je emoties bewust voelen en accepteren maakt je rijker en krachtiger om elke dag weer het beste van jezelf te geven op de werkvloer.

Tip 10: niet meer maar beter!

Dit is ontleend aan de titel van een boeiend boek van Dirk Geldof over de activeringsstaat. Groeien is niet alleen de omzet of oppervlakte verhogen. Groeien is ook het verder bouwen aan een onderneming waar onze mensen graag komen en zich kunnen ontplooien.