Intervisie en Lerende Netwerken

VONST is dé moderator voor ervaringsuitwisseling met lerende netwerken en intervisie

intervisie-1-a

Begeleide intervisie is een leerproces gebaseerd op reflectie en ervaringsuitwisseling tussen een groep functiegenoten waarbij beroep wordt gedaan op een professionele intervisor. De deelnemersgroep (6 tot 10 personen) zoekt constructief naar oplossingen voor problemen op de werkvloer of naar nieuwe methodieken.

VONST begeleidde in het verleden met succes enkele lerende netwerken. Zoek je zelf nog een procesbegeleider voor jouw lerend netwerk? Neem contact op met ons via info@vonst.be.

Hoe verloopt het proces

De intervisor van VONST werkt met een specifieke methodiek die de gesprekken structureert en faciliteert. Hij helpt de ervaringen van deelnemers te vertalen in denkkaders, aandachtspunten en verbetervoorstellen. Bij de start van het proces wordt gebruik gemaakt van de basisintervisiemethode of het “zes-stappen-model”. In de eerste fase zijn de bijeenkomsten vooral oplossingsgericht en georiënteerd op het aanleren van de methodiek. Geleidelijk wordt meer aandacht besteed aan diepgang en reflectie.

Het zes-stappen model

Op een gestructureerde manier worden de onderstaande  stappen één voor één doorlopen.

  • Introductie op de bijeenkomst (terugkomen op de vorige afspraken;
  • Uitkiezen van het werkprobleem;
  • Herformuleren van de vraag en advies;
  • Het opstellen van een actieplan;
  • Evaluatie van de bijeenkomst en vervolgafspraken.

Afspraken en opvolging

Tussen de deelnemers en de trainer worden er duidelijke afspraken gemaakt rond het doel, het verloop, de tijdsbesteding en de verwachtingen naar: 

  • Deelname en inbreng;
  • Respect en vertrouwen;
  • Bewaken van de grenzen;
  • Het nakomen van afgesproken acties;
  • Bewust omgaan met informatie en rapportage.