Wie zijn we

VONST is de partner voor de sociale economie en organisaties uit de sociale profit. Ook profit ondernemingen die mensgericht ondernemen belangrijk vinden vinden meer en meer de weg naar ons.

VONST is een team van ervaren lesgevers met een ruime ervaring op de werkvloeren van de sociale economie en social profit.  Vanuit deze bijzondere expertise ontwikkelen we opleidingen en didactisch materiaal die zeer praktijkgericht zijn en bieden we intervisies en coachings aan op maat van elke klant.  

"Ik zette mijn eerste stappen in het werkveld als begeleider in de sociale economie. Als snel evolueerde ik naar het geven opleidingen in deze sector. Ik merkte hoe belangrijk het is dat opleidingen op maat gesneden zijn en dat gepaste opleidingen mensen inspireren en in beweging zetten. Talloze contacten met bedrijfsleiders en werknemers en mijn grote liefde voor het mensgericht ondernemen inspireerden mij tenslotte tot het oprichten van VONST."

Naast in-house trainingen en opleidingen biedt VONST ook individuele coaching en teambuilding aan. Voor beroepsfederaties verzorgt VONST tal van opleidingen voor geïnteresseerden uit verschillende organisaties of bedrijven. Tijdens de open opleidingen komen deelnemers uit deze organisaties en bedrijven met elkaar in contact en worden kennis en ervaring uitgewisseld.

VONST is een zorgvuldig uitgebouwd team van lesgevers met jarenlange ervaring in de sector sociale economie en social profit. Als team staan we nauw in contact met onze klanten en bouwen we elke dag verder onze expertise om het beste van onszelf te geven.

Team VONST

Inge Laperre

Oprichter VONST
Trainer Consultant Coach

Ontwikkelaar van de toolbox voor werkleiders
Auteur van de boeken ‘begeleiden op werkvloer’ en ‘competentiemanagement met kansengroepen’
Opgeleid in pedagogische wetenschappen – optie sociale agogiek (Ugent), personeelsmanagement, oplossingsgericht coachen, conflicthantering
Geaggregeerde in het onderwijs (UGent)
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding UGent.
15 jaar ervaring als lerarenopleider
9 jaar ervaring als werknemer in de sociale ecnomie (sociale werkplaats en SSTvzw)
20 jaar ervaring als lesgever, trainer in de sociale economie

Michiel Moerman

Mede-oprichter VONST
Trainer Consultant Coach

Ontwikkelaar van de toolbox voor werkleiders
Opgeleid in sofrologie, orthopedagogiek, NLP
Geaggregeerde in het onderwijs (UGent)
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding UGent.
25 jaar ervaring als Lerarenopleider
30 jaar ervaring als trainer, coach
20 jaar ervaring met sociale economie

Tom Lerminiaux

Trainer Consultant Coach

Opgeleid in psychologische wetenschappen, orthopedagogisch Management KULeuven..
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding CVO Lethas.
Postgraduaat orthopedagogisch Management
3 jaar ervaring als werknemer (Beschutte Werkplaats, Federatie Groep Maatwerk) in de sociale economie
12 jaar ervaring als trainer, coach in de sociale economie

Katrien Van Den Broucke

Trainer Consultant Coach

Opgeleid als Licentiaat Sociologie UGent,
Erkend bemiddelaar - familiale en sociale zaken
21 jaar ervaring in de sociale economie,
directeur SST (huidige Herwin!)
bestuurder Open Plaats vzw,
12 jaar ervaring als trainer, lesgever Syntra, privé en sociale economie,
3 jaar bemiddelingspraktijk Familiale Zaken en buurtbemiddeling Stad Gent.

Doelgroep

VONST richt zich naar een ruime doelgroep.

VONST is de expert in het opleiden en coachen van:

 • werkleiders, begeleiders, eerste lijns leidinggevenden, ploegbazen
 • adjunct of assistent werkleiders, voormannen, technisch begeleiders
 • medewerkers uit personeelsdiensten en sociale diensten zoals jobcoaches, trajectbegeleiders, personeelsverantwoordelijken, ….

Toolbox

Versterk je team van werkleiders op een creatieve manier met de toolbox.

VONST biedt verschillende workshops aan rond de toolbox:

 • professionalisering van de werkleiders
 • toolbox als instrument om werkleiders te coachen
 • teamvormend spel voor werkleiders

De Toolbox is een krachtig instrument

De essentie van de job van werkleider in een prachtig overzicht met 4 pijlers, 23 aandachtsvelden en heel wat krachtige tools voor een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer.

Een tool om alles rond begleiding bespreekbaar te maken:

 • eigen accenten van het bedrijf
 • sterktes en aandachtspunten van werkleiders
 • evenwicht mens en organisatie

De Toolbox is oplossingsgericht

Een instrument dat inspiratie geeft om concrete situaties rond medewerkers, werkleiders of organisaties op te lossen.

Enkele foto's van de toolbox

Methodiek

VONST heeft een specifieke werkmethode.

Vorming is succesvol als:

 • de trainer het werkveld kent
 • ze praktijkgericht is
 • ze op maat van de organisatie wordt gegeven
 • ze de mensen inspireert
 • eenvoud en duidelijkheid centraal staan
 • ze contacten tussen mensen mogelijk maakt

VONST werkt interactief

VONST werkt met op maakt gemaakte oefeningen en werkvormen die mensen in contact brengen met elkaar. Leren moet niet alleen nuttig zijn, maar ook aangenaam om te volgen en uitnodigen tot gesprek met anderen. De deelnemers delen ervaringen, tips en hindernissen. Ze reflecteren en leren samen met functiegenoten.

VONST werkt praktijkgericht

Theoretische kaders en inzichten zijn pas bruikbaar als ze vertaald worden naar de praktijk. VONST werkt met realistische casussen, voorbeelden en instrumenten. De deelnemers kunnen zich hierdoor vlot herkennen in de oefeningen of gesprekken en snel de vertaling maken naar de eigen werkvloer.

VONST werkt ervaringsgericht

Vanuit de waardevolle ervaringen van de deelnemers bouwt de trainer aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Hij gebruikt hiervoor verschillende modellen en gespreksvormen. Leren van elkaars ervaringen en theoretische inzichten en ervaringen aangebracht door de trainer versterken elkaar en ondersteunen de deelnemers in hun verdere professionalisering.

Publicaties

Interessante literatuur

"Competentiemanagement met kansengroepen"

Laperre I. en Audenaert M.

2007 Uitgeverij Garant – Antwerpen
ISBN 978-90-441-2198-8

"Begeleiden op de werkvloer in de sociale economie- Handboek voor monitoren en begeleiders"

Laperre I. en Audenaert M.

2007 Uitgeverij Garant – Antwerpen
ISBN 978-90-441-2198-8