Opleidingen

VONST biedt een waaier aan opleidingspakketten aan om je begeleiders, instructeurs, assistent-begeleiders en voormannen alle tools te geven om op een goede manier de medewerkers te ondersteunen in hun werk en dit ook vele jaren lang te blijven doen.

De volgende trajecten met deelmodules worden aangeboden:

 • Begeleiden op de werkvloer
 • Individueel coachen naar groei
 • Technisch begeleiden op de werkvloer
 • Monitorenopleiding
 • Leren in groep
 • Blijven begeleiden
 • Coachen van werkleiders

Overzicht van de pakketten

Check welke opleidingen in open aanbod van VONST of in het aanbod van VIVO worden georganiseerd. Alle opleidingen kan je in-house aanvragen via email. 

Hoe kan je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed ondersteunen? Deze langdurige opleiding leert je alle knepen van het vak begeleiden op de werkvloer. Na de basisopleiding kan je je in de verdiepingsmodules verder professionaliseren. Deze opleiding is erkend ikv VOV.

Basismodule

Deze opleiding is de kwalificerende opleiding door de Vlaamse overheid erkend en vereist voor begeleiders, werkleiders zonder een sociaal-pedagogische vooropleiding. Na deze opleiding ontvang je het vereiste attest.

 • Basiscursus begeleiden op de werkvloer

Verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules gaan we dieper in op specifieke thema’s. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • coaching vaardigheden - 2 dagen
 • omgaan met conflicten - 2 dagen
 • grenzen stellen en bewaken - 2 dagen
 • verbindende communicatie - 2 dagen
 • begeleiden als teamsport - 1 dag
 • technische vaardigheden aanleren op de werkvloer - 2 dagen
 • regie houden over je groep - 2 dagen
 • omgaan met stress en emoties - 2 dagen
 • bemiddeling tussen medewerkers - 1 dag
 • maak je werknemers klantvriendelijker - 1 dag
 • individueel coachen - 2 dagen
 • begeleiden op afstand - 2 dagen
 • omgaan met de angsten van de werknemers - 1 dag
 • medewerkers leren omgaan met veranderingen - 2 dagen

Ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de groei van jouw medewerkers? Dan is deze opleiding iets voor jou. In de basismodule leer je groei gericht ondersteunen via POP’s, in de verdiepingsmodules bekwaam je je verder in specifieke thema’s. Deze opleiding is erkend ikv VOV.

Basismodule

In deze opleiding leer je hoe je via POP’s mensen sterker kan maken en gericht kunt werken aan doorstroom binnen of buiten je organisatie.

 • doorstroomgericht werken met POP's - 3 dagen

Verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules gaan we dieper in op specifieke thema’s. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • POP-gesprekstechnieken - 1 dag
 • moeilijke gesprekken voeren naar aanleiding van verlichte doorstroom- 1 dag
 • medewerkers motiveren tot ontwikkeling - hoe krijg ik ze mee - 2 dagen
 • stap voor stap loslaten - 1 dag
 • actief opvolgen van POP's op de werkvloer - 1 dag
 • individuele coaching POP gesprekken - 1 halve dag

Ben je verantwoordelijk voor het geven of ondersteunen van leermomenten in groep, wil je zelf intern vormingsmomenten geven dan is deze opleiding iets voor jou. Je leert de belangrijkste knepen van het lesgeversvak.

Basismodule

De basismodule brengt je kennis bij over leerstrategieën en leerprocessen bij mensen en leer je hoe je een krachtige leeromgeving creëert.

 • leren ondersteunen op de werkvloer - 2 dagen

Verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules wordt je verder getraind in verschillende aspecten van het ondersteunen van leren in groep. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • zelf vorming geven intern - 2 dagen
 • werken met opleidingspartners- 1 dag
 • omgaan met faalangst in een leerproces - 1 dag
 • groei in kaart brengen - 1 dag

Ben je al een hele tijd actief als begeleider/werkleider en heb je nood aan wat inspiratie, reflectie en ontmoeting met anderen, dan is deze opleiding iets voor jou. Je kan naargelang je behoeftes verschillende modules volgen. Elk module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • Herbronnen: zorgen voor jezelf in je job - 2 dagen
 • Vergroot je veerkracht 1 halve dag - 1 halve dag
 • Intervisiegroepen - 4 halve dagen
 • individuele coaching - help ik zit op mijn tandvlees - 3 sessies
 • Opfriscursus begeleiden op de werkvloer - 2 dagen
 • Praktijkbezoek: hoe loopt het elders? - 1 dag

Deze opleiding is bedoeld voor werknemers die begeleiders, werkleiders of jobcoaches ondersteunen in hun job en op technisch vlak leiding geven aan een groep medewerkers. In de basismodule leer je wat zo’n job inhoudt en in de verdiepingsmodules kan je je vaardigheden verder aanscherpen.

Basismodule

In deze module leer je de sector sociale economie beter kennen en ontdek wat belangrijk is in de job van technisch begeleider.

 • basiscursus assistent werkleider / hulpbegeleiders / voormannen - 3 dagen

Verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules kan je je verder professionaliseren in specifieke thema’s. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • duidelijke taal - heldere instructies geven - 1 dag
 • positief naar jezelf en anderen - 1 dag
 • krachtig in je rol als leidinggevende - 1 dag
 • omgaan met stress en emoties - 2 dagen
 • neen zeggen met respect voor jezelf en anderen - 1 dag
 • individuele coaching POP gesprekken - 1 halve dag

Wil je erkend worden als monitor ikv duaal leren, dan kan je bij VONST onderstaande opleidingen volgen. Deze opleidingen geven recht op de mentorenkorting.

 • mentorenopleiding - 2 dagen
 • Basiscursus begeleiden op de werkvloer - 6 dagen

Ben jij verantwoordelijke voor het ondersteunen van eerstelijns leidinggevende, werkleiders, begeleiders, ploegbazen, dan is deze opleiding iets voor jou. In deze opleiding leer je hoe jij het beste uit jouw mensen kan halen.

 • coachen van werkleiders - 2 dagen

Trajectbegeleiders, jobcoaches, medewerkers sociale dienst zijn de sparring partners van de begeleiders op de werkvloer. Gedurende 3 dagen maken zij kennis met de sector sociale economie en de kracht van hun positie in de onderneming. Leer hoe je vlot kan samenwerken met de begleiders om samen het beste uit de medewerkers te halen.

 • basiscursus trajectbegeleiders - 3 dagen