preloader

Wie zijn we

VONST is het vormingsnetwerk voor sociale economie, ondernemingen en social profit organisaties.

Samen met een team van ervaren lesgevers ontwikkelt VONST zowel kwalitatieve opleidingen, vorming en training, als ook didactisch materiaal, en houdt rekening met de eigen cultuur, managementstructuur, en het eigen personeelsbestand van bedrijven of organisaties uit de sectoren sociale economie en social profit.

"Telkens stelde ik vast hoe belangrijk het is dat de opleiding op maat gesneden is van de bedrijven in de sectoren sociale economie en social profit. Ik geloof heel sterk dat zo'n opleidingen of vormingen mensen inspireren en doen bewegen. Talloze contacten met bedrijfsleiders en werknemers en mijn grote liefde voor de sociale economie inspireerden mij tenslotte tot het oprichten van VONST!"

Inge Laperre

Naast in-house trainingen en opleidingen biedt VONST ook individuele coaching en teambuilding aan. Voor beroepsfederaties verzorgt VONST tal van opleidingen voor geïnteresseerden uit verschillende organisaties of bedrijven. Tijdens de open opleidingen komen deelnemers uit deze organisaties en bedrijven met elkaar in contact en worden kennis en ervaring uitgewisseld.

VONST berust op een zorgvuldig uitgebouwd netwerk van lesgevers die hun roots hebben in de sociale economie of social profit, of kunnen bogen op jarenlange ervaring in die sector. Dit geeft de opleidingen dan ook een uitstekende praktijkrelevantie.

Team VONST

Inge Laperre

Oprichter VONST

trainer consultant coach

Ontwikkelaar van de toolbox voor werkleiders
Auteur van de boeken ‘begeleiden op werkvloer’ en ‘competentiemanagement met kansengroepen’
Opgeleid in pedagogische wetenschappen – optie sociale agogiek (Ugent), personeelsmanagement, oplossingsgericht coachen, conflicthantering
Geaggregeerde in het onderwijs (UGent)
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding UGent.
10 jaar ervaring als lerarenopleider
9 jaar ervaring als werknemer in de sociale ecnomie (sociale werkplaats en SSTvzw)
15 jaar ervaring als lesgever, trainer in de sociale economie

Michel Moerman

Mede-oprichter VONST

trainer consultant coach

Ontwikkelaar van de toolbox voor werkleiders
Opgeleid in sofrologie, orthopedagogiek, NLP
Geaggregeerde in het onderwijs (UGent)
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding UGent.
20 jaar ervaring als Lerarenopleider
25 jaar ervaring als trainer, coach
15 jaar ervaring met sociale economie

Greet Vanparys

trainer consultant coach

Opgeleid in de pedagogische wetenschappen, specialisatie agogiek (Ugent),
emotioneel lichaamswerk, intervisies, oplossingsgericht werken, projectmanagement, coaching
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding UGent.
20 jaar ervaring als trainer
14 jaar ervaring in de sociale economie
5 jaar in het begeleiden van intervisies, lerende netwerken, teamcoaching, processen

Tom Lerminiaux

trainer consultant coach

Opgeleid in psychologische wetenschappen, orthopedagogisch Management KULeuven..
Gediplomeerd leerkracht - Lerarenopleiding CVO Lethas.
Postgraduaat orthopedagogisch Management
3 jaar ervaring als werknemer (Beschutte Werkplaats, Federatie Groep Maatwerk) in de sociale economie
7 jaar ervaring als trainer, coach in de sociale economie

Doelgroep

VONST richt zich naar een ruime doelgroep.

VONST richt zich tot medewerkers uit alle geledingen van de organisatie.

Enerzijds wil VONST aan werkleiders, monitoren, begeleiders en medewerkers uit personeels- of sociale diensten, en leidinggevenden uit middenkader of kader opleidingen bieden die werken rond visievorming en training van concrete vaardigheden.

Anderzijds richt VONST zich naar arbeiders, bedienden, operationele medewerkers, assistent-werkleiders, doelgroepmedewerkers, arbeidszorgmedewerkers en jongeren in brugprojecten. In deze opleidingen werken we heel concreet met aangepaste oefeningen zodat de deelnemers het geleerde vlot kunnen toepassen in hun eigen werkomgeving.

Toolbox

Versterk je team van werkleiders op een creatieve manier met de toolbox.

VONST biedt verschillende workshops aan rond de toolbox:

professionalisering van de werkleiders

toolbox als instrument om werkleiders te coachen

teamvormend spel voor werkleiders

Toolbox is een krachtig instrument.

De essentie van de job van werkleider in een prachtig overzicht met 4 pijlers, 23 aandachtsvelden en heel wat krachtige tools voor een kwalitatieve begeleiding op de werkvloer.

Een tool om alles rond begleiding bespreekbaar te maken:

eigen accenten van het bedrijf

sterktes en aandachtspunten van werkleiders

evenwicht mens en organisatie

De Toolbox is oplossingsgericht.

Een instrument dat inspiratie geeft om concrete situaties rond medewerkers, werkleiders of organisaties op te lossen.

Methodiek

VONST heeft een specifieke werkmethode.

VONST werkt praktijkgericht.

Theoretische kaders en inzichten zijn pas bruikbaar als ze vertaald worden naar de praktijk. VONST werkt met realistische casussen, voorbeelden en instrumenten. De deelnemers kunnen zich hierdoor vlot herkennen in de oefeningen of gesprekken en snel de vertaling maken naar de eigen werkvloer.

VONST werkt ervaringsgericht.

Vanuit de waardevolle ervaringen van de deelnemers bouwt de trainer aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Hij gebruikt hiervoor verschillende modellen en gespreksvormen. Leren van elkaars ervaringen en theoretische inzichten en ervaringen aangebracht door de trainer versterken elkaar en ondersteunen de deelnemers in hun verdere professionalisering.

VONST werkt interactief.

VONST werkt met op maakt gemaakte oefeningen en werkvormen die mensen in contact brengen met elkaar. Leren moet niet alleen nuttig zijn, maar ook aangenaam om te volgen en uitnodigen tot gesprek met anderen. De deelnemers delen ervaringen, tips en hindernissen. Ze reflecteren en leren samen met functiegenoten.

Vorming is succesvol als:

  • de trainer het werkveld kent;
  • ze praktijkgericht is;
  • ze op maat van de organisatie wordt gegeven;
  • ze de mensen inspireert;
  • eenvoud en duidelijkheid cenraal staat;
  • ze contacten tussen mensen mogelijk maakt.

Publicaties

Interessante literatuur.

"Competentiemanagement met kansengroepen."


Laperre I. en Audenaert M.
2007 Uitgeverij Garant - Antwerpen
ISBN 978-90-441-2198-8

"Begeleiden op de werkvloer in de sociale economie."
Handboek voor monitoren en begeleiders."
Laperre I. en Audenaert M.
2007 Uitgeverij Garant - Antwerpen
ISBN 978-90-441-2549-8