Methodiek

VONST heeft een specifieke werkmethode.
VONST werkt praktijkgericht.

Theoretische kaders en inzichten zijn pas bruikbaar als ze vertaald worden naar de praktijk. VONST werkt met realistische casussen, voorbeelden en instrumenten. De deelnemers kunnen zich hierdoor vlot herkennen in de oefeningen of gesprekken en snel de vertaling maken naar de eigen werkvloer.

VONST werkt ervaringsgericht.

Vanuit de waardevolle ervaringen van de deelnemers bouwt de trainer aan nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Hij gebruikt hiervoor verschillende modellen en gespreksvormen. Leren van elkaars ervaringen en theoretische inzichten en ervaringen aangebracht door de trainer versterken elkaar en ondersteunen de deelnemers in hun verdere professionalisering.

VONST werkt interactief.

VONST werkt met op maakt gemaakte oefeningen en werkvormen die mensen in contact brengen met elkaar. Leren moet niet alleen nuttig zijn, maar ook aangenaam om te volgen en uitnodigen tot gesprek met anderen. De deelnemers delen ervaringen, tips en hindernissen. Ze reflecteren en leren samen met functiegenoten.

Vorming is succesvol als:

  • de trainer het werkveld kent;
  • ze praktijkgericht is;
  • ze op maat van de organisatie wordt gegeven;
  • ze de mensen inspireert;
  • eenvoud en duidelijkheid centraal staat;
  • ze contacten tussen mensen mogelijk maakt.