preloader

Intervisie

VONST is dé moderator voor ervaringsuitwisseling

Wat is intervisie en waar dient het voor?

Begeleide intervisie is een leerproces gebaseerd op reflectie en ervaringsuitwisseling tussen een groep functiegenoten waarbij beroep wordt gedaan op een professionele intervisor. De deelnemersgroep (6 tot 10 personen) zoekt constructief naar oplossingen voor problemen op de werkvloer of naar nieuwe methodieken.

Intervisie wil kansen bieden om kennis te creëren en te delen met het oog op competentieontwikkeling en professionalisering van de deelnemers. Intervisie is een proces en kan zo mensen aanzetten en ruimte geven om te experimenteren met het geleerde.

Hoe verloopt het proces?

De intervisor van VONST werkt met een specifieke methodiek die de gesprekken structureert en faciliteert. Hij helpt de ervaringen van deelnemers te vertalen in denkkaders, aandachtspunten en verbetervoorstellen. Bij de start van het proces wordt gebruik gemaakt van de basisintervisiemethode of het “zes-stappen-model”.

In de eerste fase zijn de bijeenkomsten vooral oplossingsgericht en georiënteerd op het aanleren van de methodiek. Geleidelijk aan wordt meer aandacht besteed aan diepgang en reflectie.

Het zes-stappen model

Op een gestructureerde manier worden de stappen één voor één doorlopen.

 • Introductie op de bijeenkomst (terugkomen op de vorige afspraken).
 • Uitkiezen van het werkprobleem.
 • Het onderzoek.
 • Herformulering van de vraag en advies.
 • Het opstellen van een actieplan.
 • Evaluatie van de bijeenkomst en vervolgafspraken.

Afspraken en opvolging.

Tussen de deelnemers en trainer worden er duidelijke afspraken gemaakt rond het doel, het verloop, tijdsbesteding en de verwachtingen naar:

 • deelname en inbreng;
 • respect en vertrouwen;
 • bewaken van de grenzen;
 • het nakomen van afgesproken acties;
 • bewust omgaan met informatie en rapportage.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze willen luisteren, delen, leren, reflecteren en experimenteren vanuit een positieve ingesteldheid. In overleg met de deelnemersgroep kan aan het management van de desbetreffende organisatie gerapporteerd worden over thema’s die aan bod zijn gekomen. Een tussentijdse opvolging en eindevaluatie met de deelnemers en het management laat eventuele bijsturingen toe en garandeert de kwaliteit van het proces.

Lerend netwerk

VONST begeleidde in het verleden met succes enkele lerende netwerken. Zoek je zelf nog een procesbegeleider voor jouw lerend netwerk? Neem contact op met ons via info@vonst.be.