preloader

In house opleidingen

In-house pakketten op maat

Naast de pakketten uit de begeleidersschool biedt VONST ook diverse pakketten op maat aan voor ieder bedrijf.

Hieronder enkele thema’s maar wij luisteren graag naar jouw vraag en maken een voorstel op uw maat.

Contacteer ons voor meer info over voor een vrijblijvende offerte.

Vergadertechnieken

Dit is een 2-daagse training voor wie regelmatig vergaderingen leidt. Het oefenen van de voorzittersrol in verschillende omstandigheden en het zoeken naar manieren om vergaderingen gestructureerd en boeiend te houden staan centraal in deze opleiding.

Topics

Omgaan met stress op de werkvloer

Deze 2-daagse training is gericht naar iedereen die inzicht wil krijgen in persoonlijke stress en stressfactoren op het werk, en zich gericht wil leren ontspannen.

Topics

Technische vaardigheden aanleren op de werkvloer

Deze 2-daagse training is bedoeld voor al wie anderen op de werkvloer vakkennis wil bijbrengen. Centraal in deze opleiding staan het leren kennen van leerstijlen en didactische aanpak om een groter leerrendement te behalen.

Topics

Time management

Deze opleiding van één dag is bedoeld voor wie inzicht wil krijgen in de eigen tijdsbesteding en tijdrovers. De focus ligt op het concreet reflecteren over het eigen tijdsbestedingsgedrag en het uitzoeken van strategiën voor verbetering.

Topics

Faalangst op de werkvloer

Faalangst is een veel voorkomende reden waarom werknemers er niet in slagen te presteren zoals ze zouden willen. Toch wordt faalangst niet altijd herkend of wordt het fout geïnterpreteerd. Een snelle en juiste herkenning is een eerste stap. Deze opleiding van één dag helpt je op de juiste weg.

Topics

Doorstroomgericht werken

Deze opleiding heeft als doel organisaties en begeleiders te ondersteunen in het begeleiden van medewerkers naar doorstroom.

Topics

Veranderingsmanagement

Dit is een 2-daagse training voor medewerkers in leidinggevende functies die veranderingen in organisaties moeten doorvoeren. De vragen 'hoe kan ik mensen motiveren tot verandering' en 'omgaan met weerstand' staan centraal.

Topics

Coachen naar groei van arbeidszorgmedewerkers

Dit is een tweedaagse cursus voor begeleiders, instructeurs en monitoren van arbeidszorgmedewerkers. Er wordt gewerkt rond het stimuleren en coachen van het groeiproces van de arbeidszorgmedewerker.

Topics

Technische vaardigheden aanleren op de werkvloer

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor wie concreet wil oefenen in het aanleren van vakkennis op de werkvloer.

Topics

Deontologie op de werkvloer

Deze tweedaagse opleiding is gericht naar wie beroepsmatig te maken krijgt met de persoonlijke levenssfeer van klanten en bewoners. De focus ligt op het bespreken van casussen die te maken hebben met deontologisch handelen op de werkvloer.

Topics

Training gesprekstechnieken met video-coaching

Deze 2-daagse training is bedoeld voor al wie anderen op de werkvloer vakkennis wil bijbrengen. Centraal in deze opleiding staan het leren kennen van leerstijlen en didactische aanpak om een groter leerrendement te behalen.

Topics

Begeleiden op de werkvloer

Deze vijfdaagse opleiding is bedoeld voor wie verantwoordelijk is voor een groep medewerkers op de werkvloer. Tijdens de opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van het beroep van werkleider, instructeur, begeleider op de werkvloer. VONST heeft een eigen model ontwikkeld op basis van vier grondvormen van begeleiden.

Topics

Coachen van doorstroomstages

erkend ikv mentorenkorting

Deze opleiding is bedoeld om begeleiders of werkplekcoaches te ondersteunen die op de werkvloer werken met jongeren (contracten deeltijds leren) of (jong)volwassenen in een stagecontract ifv faciliteren van de doorstroming naar een andere tewerkstelling.

Topics

De werkplekcoach kan:

Assistent werkleider LDE

Medewerkers die op technisch verantwoordelijk zijn voor één of meerder medewerkers in LDE en die niet de volledige functie van begeleider opnemen, maar vooral instaan voor het vlot laten verlopen van de werkzaamheden.
Medewerkers die als peter of meter ingeschakeld worden kunnen ook deelnemen.
De assistent-werkleiders of hulpbegeleiders nemen vaak over wanneer de begeleider niet aanwezig is en staan over het algemeen de begeleider bij in zijn of haar taak.

Topics

Zelfgestuurd werken

Medewerkers LDE of maatwerk die volledig of gedeeltelijk zelfstandig moeten werken alleen of in ploegverband.

Topics

Omgaan met veranderingen

Voor leidinggevenden die veranderingsprocessen moeten doorvoeren in hun organisatie.

Topics