preloader

Open opleidingen

VONST start met een nieuwe reeks opleidingen met open inschrijvingen. Kijk hieronder welke opleiding(en) voor uw medewerkers passend kunnen zijn.

...

Basiscursus trajectbegeleiders

Voor tralectbegeleiders, coaches, sociale dienst.

...

Interne vorming en opleiding

Voor wie zelf vorming of opleiding wil leren geven.

...

Intervisie met werkleidersmodel

Voor wie zelf intervisie wil leren begeleiden.

...

Leiding geven in het "nu" moment

Wil je zelf leiding geven? Leer het bij ons.

Basiscursus trajectbegeleiders

Voor trajectbegeleiders, jobcoaches, sociale dienst. De opleiding biedt een brede introductie op de job.

doelgroep

Personeelsleden uit sociale economie organisaties (of OCMW, steden en gemeenten, andere) die niet zelf op de werkvloer staan maar verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van medewerkers sociale economie in samenwerking met technische begeleiders of andere leidinggevenden.

werkwijze

Er wordt veel ruimte gelaten voor uitwisseling van ervaringen. De theoretische kaders worden aangereikt vanuit eigen verhalen uit de praktijk. Er worden veel casussen besproken en in deelgroepen gediscussieerd over de concrete toepassing van de theorie.

praktische info

data: worden nog medegedeeld
uren: 09.30 u. – 16.30 u.
locatie VONST vormingscentrum, Meiweg 27, 8790 Waregem.
prijs 385€ (exclusief BTW 21%) voor 4 dagen.

programma

dag 1: de sector se

Sessie 1 Kennismaking
Visie op arbeid
Visie op sociale economie
Sessie 2 Overzicht van de subsectoren in de sociale ecnomie
Regelgeving Maatwerk, LDE, artikel 60 (TWE)

dag 2: de medewerkers

Sessie 1 NLP – logische niveaus als manier om naar medewerkers te kijken.
Oefening in het inleven in anderen.
Sessie 2 Uitdiepen van specifieke doelgroepen en omgaan met de diversiteit die dat met zich meebrengt (psychische problemen, mentale handicap, vluchtelingen, autisme, maatschappelijke kwetsbaarheid, …)

dag 3: begeleiden op de werkvloer - het werkleidermodel

Sessie 1 Het werkleidersmodel: Wat is de job van werkleiders?
Hoe werk ik samen met hen?
Deontologisch omgaan met gegevens van medewerkers.
Hoe draag ik bij tot het realiseren van onze doelstellingen?
Sessie 2 Hoe kan ik verbindend communiceren en werken met anderen?

dag 4: werkleidersmodel uitdiepen NETWERKING
(enkel voor trajectbegeleiders, wie trajectmatig aan groei van medewerkers moet werken)

Sessie 1 Hoe kan je als TB op een trajectmatige manier aan groei werken?
Hoe kan je medewerkers motiveren?
Methodieken om aan groei te werken,
Wat doe je met weerstand?
Sessie 2 Samenwerken met externe diensten,
OCMW, CAW, Psychiatrie, ….
Casusanalyse

Zelf interne vorming geven

Wil je zelf vorming geven in je eigen organisatie? Bij ons leer je de stiel.

doelgroep

Iedereen die in de eigen organisatie opleiding of vorming wil geven en wil leren hoe je een vorming opzet en uitvoert.

aanpak

We werken per dagdeel aan een andere module. Er wordt een theoretische kader gegeven maar er wordt vooral veel geoefend en actief gewerkt aan een eigen opleidingspakket.
Na de theoretische modules wordt elke deelnemer verwacht gedurende 1 uur les te geven op een interactieve manier. Deze oefening wordt door de deelnemersgroep besproken en elke deelnemer krijgt een overzicht van sterke en verbeterpunten mee.
Er wordt in groepen van maximaal 10 deelnemers gewerkt, zodat elke deelnemer voldoende aan bod kan komen.

praktische info

data: worden nog medegedeeld
uren: 09.30 u. – 16.30 u.
locatie VONST vormingscentrum, Meiweg 27, 8790 Waregem.
prijs 590€ (exclusief BTW 21%) voor 4 dagen.

programma

dag 1: ontwerpen

Module 1 Leerstijlen van mensen
 • Hoe leren volwassenen?
 • Leerstijlen
 • Noodzaak van differentiatie
 • Voorwaarden voor een leeromgeving
Module 2 Ontwerpen van een leermodule
 • Vanuit doelen/competenties komen tot leerinhoud gepast voor de lerende.
 • Maak je leermoment beklijvend, leer hoe je op een didactisch verantwoorde manier je lesopbouwen.

dag 2: performen

Module 3 De rol van leraar spelen
 • Hoe stap je in de rol van leerkracht en hoe blijf je die rol spelen?
 • Hoe kan je een rol spelen zonder verlies van je authenticiteit?
Module 4 verhalend lesgeven
 • Hoe vertel je een goed verhaal zodat je lln geboeid naar je luisteren?

dag 3: interactief werken

Module 5 les geven door vraagstelling
 • Hoe bouw je lerende gesprekken op?
 • Hoe laat je de lerende zelf het antwoord ontdekken?
 • Onderwijzende vragen leren stellen
Module 6 werken met oefeningen, activerende werkvormen
 • Hoe bouw je goede oefeningen in?
 • Hoe begeleid je casusanalyses, rollenspelen?
 • Omgaan met moeilijke momenten in het lesgeven, weerstand, te veel interactie, …..

dag 4: media gebruiken en coaching

Module 7 Media gebruiken in je les
 • Presentaties maken en gebruiken
 • Hoe leermiddelen opstellen en gebruiken?
Module 8 feedback en ondersteuning eigen lesmateriaal
 • Deze sessie dient als voorbereiding voor het praktische gedeelte van de opleiding. De deelnemers krijgen de kans om aan hun les te werken onder begeleiding.

parktisch luik (2 dagen)

De deelnemers geven gedurende 1 uur les aan elkaar. Daarna worden ze door de groep en de docent uitgebreid geëvalueerd en worden er bruikbare tips gegeven om verder als lesgever te groeien. De les wordt opgenomen op video.

Zelf intervisie opzetten met het werkleidersmodel

Iedereen die in de eigen organisatie intervisie wil begeleiden aan de hand van het werkleidersmodel.

aanpak

Er wordt 1 dag theorie gegeven rond het werkleidersmodel en intervisietechniek OASE. De tweede dag wordt uitsluitend geoefend met feedback.
Er kan gewerkt worden met het materiaal van VONST om te oefenen. Het is wel aan te raden dat deelnemers over eigen materiaal beschikken in de organisatie. Het materiaal kan aangekocht worden op de cursus.
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers.

praktische info

data: worden nog medegedeeld
uren: 09.30 u. – 16.30 u.
locatie VONST vormingscentrum, Meiweg 27, 8790 Waregem.
prijs 200€ (exclusief BTW 21%) voor 2 dagen.
prijs toolbox VOORDEELPRIJS voor cursisten
100€ per pakket (doosje, affiche en map) ipv 130€
prijzen per stuk VOORDEELPRIJS voor cursisten
80€/doos (ipv 100€)
20€/mapje (ipv 30€)
10€/affiche

programma

dag 1: theoretisch luik

Sessie 1 Kennismaking met het werkleidersmodel
Uitdieping van het de inhoud van het werkleidersmodel
Sessie 2 Theoretische toelichting met de intervisiemethodiek.


Toepassen van de methodiek OASE ter voorbereiding van eigen toepassing.

dag 2: praktisch luik

Sessie 1 en 2 elke deelnemer leidt gedurende 30 minuten een intervisie. Elke intervisie wordt uitvoerig nabesproken. Elke deelnemer krijgt persoonlijke tips om verder te groeien.

Leiding geven met aandacht in het “nu” moment

Voor trajectbegeleiders, jobcoaches, sociale dienst. De opleiding biedt een brede introductie op de job.

doelgroep

Iedereen die in leiding geeft aan anderen, begeleiders, middenkader, kader, ....

aanpak

Een actieve cursus met het accent op het “nu” moment . We staan stil en leren reflecteren op wat er zich afspeelt zonder oordeel of veroordeel . Deze methodiek helpt je om de gepaste begeleidingsstijl toe te passen op de werkvloer.
Je leert hoe je problemen los kunt laten en je leer vanuit een bredere hoek kijken naar begeleiden.
Je krijgt inzicht in hoe je in het werk kunt staan en hoe je mensen kunt stimuleren vanuit vertrouwen, passie en plezier.
Er wordt in groepen van maximaal 10 deelnemers gewerkt, zodat elke deelnemer voldoende aan bod kan komen.

praktische info

data: worden nog medegedeeld
uren: 09.30 u. – 16.30 u.
locatie VONST vormingscentrum, Meiweg 27, 8790 Waregem.
prijs 200€ (exclusief BTW 21%) voor 2 dagen.