preloader

Begeleidersschool

VONST biedt een waaier aan opleidingspakketten aan om je begeleiders, instructeurs, ploegbazen en assistent begeleiders, voormannen alle tools te geven om op een goede manier de medewerkers te ondersteunen in hun werk en dit ook vele jaren lang te blijven doen.

Volgende pakketten worden zowel live als online aangeboden:

 • Begeleiden op de werkvloer;
 • Technisch begeleiden op de werkvloer;
 • Individueel coachen naar groei;
 • Leren in groep;
 • Blijven begeleiden;

Overzicht van de pakketten

Begeleiden op de werkvloer

Hoe kan je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed ondersteunen? Deze langdurige opleiding leert je alle knepen van het vak begeleiden op de werkvloer. Na de basisopleiding kan je je in de verdiepingsmodules verder professionaliseren. Deze opleiding is erkend ikv VOV.

Begeleiden op de werkvloer - basismodule

Deze opleiding is de kwalificerende opleiding door de Vlaamse overheid erkend en vereist voor begeleiders, werkleiders zonder een sociaal-pedagogische vooropleiding. Na deze opleiding ontvang je het vereiste attest.

Begeleiden op de werkvloer - verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules gaan we dieper in op specifieke thema’s. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Individueel coachen naar groei

Ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van de groei van jouw medewerkers? Dan is deze opleiding iets voor jou. In de basismodule leer je groei gericht ondersteunen via POP’s, in de erdiepingsmodules bekwaam je je verder in specifieke thema’s. Deze opleiding is erkend ikv VOV.

Individueel coachen naar groei - basismodule

In deze opleiding leer je hoe je via POP’s mensen sterker kan maken en gericht kunt werken aan doorstroom binnen of buiten je organisatie.

Individueel coachen naar groei - verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules gaan we dieper in op specifieke thema’s rond het ondersteunen van groei van medewerkers. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • POP gesprekstechnieken 1 dag - meer info...
 • Moeilijke gesprekken voeren naar aanleiding van verplichte doorstroom 1 dag - meer info...
 • Medewerkers motiveren tot ontwikkeling - hoe krijg ik ze mee? 2 dagen - meer info...

Leren in groep

Ben je verantwoordelijk voor het geven of ondersteunen van leermomenten in groep, wil je zelf intern vormingsmomenten geven dan is deze opleiding iets voor jou. Je leert de belangrijkste knepen van het lesgeversvak.

Leren in groep - basismodule

De basismodule brengt je kennis bij over leerstrategieën en leerprocessen bij mensen en leer je hoe je een krachtige leeromgeving creëert.

Leren in groep - verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules wordt je verder getraind in verschillende aspecten van het ondersteunen van leren in groep. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Blijven begeleiden

Ben je al een hele tijd actief als begeleider/werkleider en heb je nood aan wat inspiratie, reflectie en ontmoeting met anderen, dan is deze opleiding iets voor jou. Je kan naargelang je behoeftes verschillende modules volgen. Elk module kan afzonderlijk gevolgd worden.

 • Individuele coaching - help ik zit op mijn tandvlees 3 sessies - meer info...
 • Opfriscursus begeleiden op de werkvloer 2 dagen - meer info...
 • Praktijkbezoek: hoe loopt het elders? 1 dag - meer info...

Technisch begeleiden op de werkvloer

Deze opleiding is bedoeld voor werknemers die begeleiders, werkleiders of jobcoaches ondersteunen in hun job en op technisch vlak leiding geven aan een groep medewerkers. In de basismodule leer je wat zo’n job inhoudt en en in de verdiepingsmodules kan je je vaardigheden verder aanscherpen.

Technisch begeleiden op de werkvloer - basismodule

In deze module leer je de sector sociale economie beter kennen en ontdek wat belangrijk is in de job van technisch begeleider.

 • Basiscursus assistent werkleiders/hulpbegeleiders/voormannen dagen - meer info...

Technisch begeleiden op de werkvloer - verdiepingsmodules

In de verdiepingsmodules kan je je verder professionaliseren in specifieke thema’s. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden.